[1]
Nikkonen, A. 2002. Postmodernin elämäntapapolitiikan edelläkävijät? Ravintolamuusikkouden orientaatiot. Etnomusikologian vuosikirja. 14, (joulu 2002), 41–63. DOI:https://doi.org/10.23985/evk.101131.