[1]
Sannholm, M. 2003. Inverkar musiken i en reklamfilm på konsumenters uppfattning om produkten som annonseras? – En fallstudie. Etnomusikologian vuosikirja. 15, (joulu 2003), 131–154. DOI:https://doi.org/10.23985/evk.101145.