[1]
Lahti, M. 2007. Radiomusiikin portinvartijat ja musiikkisukupolvet. Tapaustutkimus Radio Paitapiiskan musiikinvalintaprosesseista. Etnomusikologian vuosikirja. 19, (joulu 2007), 29–51. DOI:https://doi.org/10.23985/evk.101180.