[1]
Huovinen, E. 2008. Från proto-indoeuropeisk forntid till neurologi. En metodologisk översikt över det första decenniet av Timo Leisiös hexatonala teorier. Etnomusikologian vuosikirja. 20, (joulu 2008), 127–158. DOI:https://doi.org/10.23985/evk.101197.