[1]
Leisiö, T. 2008. Neurofysiologisesti perustellun siirtymäteorian käyttö melodia-analyysissä. Etnomusikologian vuosikirja. 20, (joulu 2008), 161–194. DOI:https://doi.org/10.23985/evk.101198.