[1]
Brusila, J. 2008. Den finlandssvenka populärmusikens vara eller inte vara. Diskursiva och nymaterialistiska utgångspunkter för etnicitetsinriktad musikforskning. Etnomusikologian vuosikirja. 20, (joulu 2008), 301–321. DOI:https://doi.org/10.23985/evk.101203.