[1]
Moisala, P. 2009. Musiikin kulttuurisuus tänään – nykyetnomusikologian linjausta. Etnomusikologian vuosikirja. 21, (joulu 2009), 239–257. DOI:https://doi.org/10.23985/evk.101213.