[1]
Joons Gylling, S. 2023. Visböcker i kulturella gränsland: Gemenskaper i estlandssvenskars handskrivna visböcker. Etnomusikologian vuosikirja. 35, (joulu 2023), 63–92. DOI:https://doi.org/10.23985/evk.127035.