[1]
Välisalo, T. ja Karonen, P. 2018. Muistettu ja unohdettu musiikki: Mitä muistitieto ja äänitemyyntitilastot kertovat 1980-luvun nuorten musiikkikulttuurista. Etnomusikologian vuosikirja. 30, (joulu 2018), 183–206. DOI:https://doi.org/10.23985/evk.69215.