[1]
Brusila, J. 2020. ”Vi dör ut. Ack, så tragiskt. Ack, så roligt.”: Självironiskt förhandlande av finlandssvensk tillhörighet i internetmusikvideor. Etnomusikologian vuosikirja. 32, (joulu 2020), 76–96. DOI:https://doi.org/10.23985/evk.91774.