(1)
Nikkonen, A. Postmodernin elämäntapapolitiikan edelläkävijät? Ravintolamuusikkouden orientaatiot. EVK 2002, 14, 41-63.