(1)
Sannholm, M. Inverkar musiken i en reklamfilm på konsumenters uppfattning om produkten som annonseras? – En fallstudie. EVK 2003, 15, 131-154.