(1)
Lahti, M. Radiomusiikin portinvartijat ja musiikkisukupolvet. Tapaustutkimus Radio Paitapiiskan musiikinvalintaprosesseista. EVK 2007, 19, 29-51.