(1)
Huovinen, E. Från Proto-Indoeuropeisk Forntid till Neurologi. En Metodologisk översikt över Det första Decenniet Av Timo Leisiös Hexatonala Teorier. EVK 2008, 20, 127-158.