(1)
Joons Gylling, S. Visböcker i kulturella gränsland: Gemenskaper i estlandssvenskars handskrivna visböcker. EVK 2023, 35, 63–92.