Antikainen, P. (1995). Kadonnutta erilaisuutta etsimässä – monikulttuurinen musiikkikasvatus ja suomalaiset musiikin oppikirjat. Etnomusikologian vuosikirja, 7, 158–181. https://doi.org/10.23985/evk.101055