Eerola, T. (1997). Beatles-yhtyeen kokeilevan tyylin nousu ja tuho. Etnomusikologian Vuosikirja, 9, 158–182. https://doi.org/10.23985/evk.101075