Rautiainen, T. (1999). Musiikkitekstit, kontekstit ja populaarimusiikin tutkimus. Etnomusikologian vuosikirja, 11, 62–72. https://doi.org/10.23985/evk.101096