Kurkela, V. (1999). 1800-luvun sointikuva ja populaarimusiikki: Lähtökohtia varhaisen populaarimusiikin soinnin tutkimiseen. Etnomusikologian vuosikirja, 11, 73–90. https://doi.org/10.23985/evk.101097