Kärjä, A.-V. (1999). "Shis gat tö luk": Traces of new ethnicity in Finnish music videos. Etnomusikologian vuosikirja, 11, 107–117. https://doi.org/10.23985/evk.101099