Mantere, M. (2000). Etnomusikologia, etnografia ja taidemusiikin tutkimus. Etnomusikologian vuosikirja, 12, 22–42. https://doi.org/10.23985/evk.101104