Mantere, M. (2001). Musiikkikritiikki etnomusikologian tutkimuskohteena. Etnomusikologian vuosikirja, 13, 25–37. https://doi.org/10.23985/evk.101118