Väätäinen, H. (2001). Liukumisen juhlaa. Toisin luetut virheet Maija Ylisen samboissa. Etnomusikologian vuosikirja, 13, 38–61. https://doi.org/10.23985/evk.101119