Niiranen, E. (2001). Muutoksen ja pysyvyyden tarkastelua vienalaisissa runolauluissa. Etnomusikologian vuosikirja, 13, 122–141. https://doi.org/10.23985/evk.101124