Leppänen, T. (2002). Hiljaiset kohteet ja korvaton tutkija. Kuunteleminen musiikkitieteellisesti orientoituneen musiikintutkijan metodina. Etnomusikologian vuosikirja, 14, 7–20. https://doi.org/10.23985/evk.101129