Nikkonen, A. (2002). Postmodernin elämäntapapolitiikan edelläkävijät? Ravintolamuusikkouden orientaatiot. Etnomusikologian vuosikirja, 14, 41–63. https://doi.org/10.23985/evk.101131