Mantere, M. (2002). Kontrapunktissa maailman kanssa: eristäytymisen teema Glenn Gouldin musiikillisessa ajattelussa. Etnomusikologian vuosikirja, 14, 64–90. https://doi.org/10.23985/evk.101132