Korvenpää, J. (2002). "Mattosaundi" – korvike vai innovaatio?. Etnomusikologian vuosikirja, 14, 91–102. https://doi.org/10.23985/evk.101133