Westerlund, H. (2003). John Blacking musiikkikasvatuksessa – musiikillisen kokemuksen uudelleenarviointia. Etnomusikologian vuosikirja, 15, 7–19. https://doi.org/10.23985/evk.101139