Henriksson, J. (2003). Persoonallista ja perinteistä – Erik Lindströmin iskelmien melodiamotiivit. Etnomusikologian vuosikirja, 15, 155–168. https://doi.org/10.23985/evk.101146