Mantere, M. (2003). Teknologia ja kodittomat taideteokset: Glenn Gouldin ajatuksia musiikin tulkinnasta sen teknisen uusinnettavuuden aikakaudella. Etnomusikologian vuosikirja, 15, 191–212. https://doi.org/10.23985/evk.101148