Mikkonen, S. (2004). Musiikin, politiikan ja ideologian rajankäyntiä: Neuvostomusiikin perestroika 1930-luvun alussa. Etnomusikologian vuosikirja, 16, 20–41. https://doi.org/10.23985/evk.101151