Lahti, M. (2007). Radiomusiikin portinvartijat ja musiikkisukupolvet. Tapaustutkimus Radio Paitapiiskan musiikinvalintaprosesseista. Etnomusikologian vuosikirja, 19, 29–51. https://doi.org/10.23985/evk.101180