Launis, A., & Niemi, J. (2008). Pentatoniikka lappalaisten melodioissa & Suomentajan jälkisanat. Etnomusikologian Vuosikirja, 20, 9–26. https://doi.org/10.23985/evk.101192