Leisiö, T. (2008). Neurofysiologisesti perustellun siirtymäteorian käyttö melodia-analyysissä. Etnomusikologian Vuosikirja, 20, 161–194. https://doi.org/10.23985/evk.101198