Brusila, J. (2008). Den finlandssvenka populärmusikens vara eller inte vara. Diskursiva och nymaterialistiska utgångspunkter för etnicitetsinriktad musikforskning. Etnomusikologian Vuosikirja, 20, 301–321. https://doi.org/10.23985/evk.101203