Moisala, P. (2009). Musiikin kulttuurisuus tänään – nykyetnomusikologian linjausta. Etnomusikologian vuosikirja, 21, 239–257. https://doi.org/10.23985/evk.101213