Rytkönen, A. (2022). Musiikki kotouttavana tekijänä: analyysi viiden nuoren musiikille antamista merkityksistä. Etnomusikologian vuosikirja, 34, 41–64. https://doi.org/10.23985/evk.115740