Joons Gylling, S. (2023). Visböcker i kulturella gränsland: Gemenskaper i estlandssvenskars handskrivna visböcker. Etnomusikologian vuosikirja, 35, 63–92. https://doi.org/10.23985/evk.127035