Välisalo, T., & Karonen, P. (2018). Muistettu ja unohdettu musiikki: Mitä muistitieto ja äänitemyyntitilastot kertovat 1980-luvun nuorten musiikkikulttuurista. Etnomusikologian Vuosikirja, 30, 183–206. https://doi.org/10.23985/evk.69215