Paaskoski, O. (2019). "Tekeeks se tuote täst maailmast paremman paikan": Kaupallisuuden ja eettisyyden diskurssit vaihtoehtomuusikoiden puheessa. Etnomusikologian vuosikirja, 31, 37–62. https://doi.org/10.23985/evk.79375