Havukainen, I.-M. (2019). Keholla, mielellä, ruumiilla: Kehollisuuden asemia laulunopetuksen kulttuurissa. Etnomusikologian Vuosikirja, 31, 89–111. https://doi.org/10.23985/evk.79454