Kurkela, V. (2019). 1800-luvun sointikuva ja populaarimusiikki: Lähtökohtia varhaisen populaarimusiikin soinnin tutkimiseen. Etnomusikologian Vuosikirja, 31, 143–166. https://doi.org/10.23985/evk.86179