Brusila, J. (2020). ”Vi dör ut. Ack, så tragiskt. Ack, så roligt.”: Självironiskt förhandlande av finlandssvensk tillhörighet i internetmusikvideor. Etnomusikologian Vuosikirja, 32, 76–96. https://doi.org/10.23985/evk.91774