Mäkelä, J., Ahlsved, K., & Silvonen, V. (2020). Onko etnomusikologian puoliintumisaika yksi vuosikymmen?. Etnomusikologian Vuosikirja, 32, 6–9. https://doi.org/10.23985/evk.99201