SANNHOLM, M. Inverkar musiken i en reklamfilm på konsumenters uppfattning om produkten som annonseras? – En fallstudie. Etnomusikologian vuosikirja, [S. l.], v. 15, p. 131–154, 2003. DOI: 10.23985/evk.101145. Disponível em: https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/101145. Acesso em: 13 huhti. 2024.