BRUSILA, J. Den finlandssvenka populärmusikens vara eller inte vara. Diskursiva och nymaterialistiska utgångspunkter för etnicitetsinriktad musikforskning. Etnomusikologian vuosikirja, [S. l.], v. 20, p. 301–321, 2008. DOI: 10.23985/evk.101203. Disponível em: https://etnomusikologia.journal.fi/article/view/101203. Acesso em: 21 touko. 2022.