VÄLISALO, T.; KARONEN, P. Muistettu ja unohdettu musiikki: Mitä muistitieto ja äänitemyyntitilastot kertovat 1980-luvun nuorten musiikkikulttuurista. Etnomusikologian vuosikirja, v. 30, p. 183–206, 4 joulu 2018.