KURKELA, V. 1800-luvun sointikuva ja populaarimusiikki: Lähtökohtia varhaisen populaarimusiikin soinnin tutkimiseen. Etnomusikologian vuosikirja, v. 31, p. 143–166, 27 marras 2019.