BRUSILA, J. ”Vi dör ut. Ack, så tragiskt. Ack, så roligt.”: Självironiskt förhandlande av finlandssvensk tillhörighet i internetmusikvideor. Etnomusikologian vuosikirja, v. 32, p. 76-96, 1 joulu 2020.